מערכת טרום-הבחירות של LogiVote

כדי שנדע למי ועל מה אנו מצביעים!

מערכת טרום-הבחירות של LogiVote

מספקים מידע, משפיעים על הבחירה

בעלי זכות בחירה שיודעים יותר על הבחירות הקרבות אליהם, נוטים יותר לקחת חלק פעיל בהליך הבחירות. לאור זאת, כחלק מהשירותים ש-LogiVote מספקת, אנו בונים אתרים המספקים מידע חשוב על כל הקשור למערכות הבחירות אותם מקיימים לקוחותינו. אתרי טרום-הבחירות יכולים להועיל לכל מערכת בחירות בין אם זו הצבעה דיגיטלית המתבצעת באמצעות מסכי הצבעה או באופן מקוון, ובאין אם היא מתקיימת באמצעות פתקי נייר. אתרים אלה פתוחים לבוחרים מרגע ההכרזה על הבחירות ומכסים כל היבט בתהליך הבחירות וזאת כדי לספק לבוחרים את כל המידע הנדרש להם על מנת שיוכלו לבצע את הבחירה בצורה נכונה ואמיתית.

הפרטים באתר כוללים דפי פרופיל על כל אחד מהמועמדים (כולל תמונותיהם) ומפרטים את האג'נדה שלהם, תיאור הנושאים שעליהם מצביעים, פירוט של מרכזי ההצבעה ושעות ההצבעה, הוראות ברורות לגבי האופן שבו יש להצביע עם איזור ובו שאלות נפוצות וכן פירסום פרוטוקולים של ועדת הבחירות ועוד. ב"אזור האישי" הזמין לכל בעל זכות הצבעה דרך האתר, המצביעים יכולים להציג את מועמדותם, אם הם זכאים לכך, כמו גם לערער על הליכי הבחירות (אם למשל נמצאו שגיאות בפרטים האישיים של המצביעים), וכן יכולים לעקוב אחר תשלומים שונים שהם ביצעו על-פי הצורך.

המערכת מספקת גם מערכת ניהול לועדת הבחירות, המספקת את האפשרות לנהל דיגיטלית בשקיפות את הליך הגשת המועמדות לתפקידים השונים, כמו גם ניהול ומתן מענה דיגטלי לכל הערעורים שהוגשו באמצעותו בדבר אי-מתן זכות הצבעה או בנושאי אזור הבחירה המוגדר לבוחר.

כשיום הבחירות מגיע סוף סוף, האתר משמש לפרסום קריאה לבוא להצביע, יחד עם שיעורי ההצבעה המעודכנים בכל אחד מאזורי הבחירה. בסופו של יום הבחירות, האתר מציג את התוצאות, בהתאם לתקנון ולהחלטת ועדת הבחירות, וכן מידע לגבי כל מועמד או נושא שהיה על הפרק, לצד נתונים סטטיסטיים שונים.

מידע כללי על הבחירות והליך ההצבעה

מידע כללי המוצג באתר מאפשר לבעלי זכות הבחירה להבין מתי נערכות הבחירות, היכן ניתן להצביע וכיצד.

לוח הזמנים המופיע באתר מפרט את כל השלבים בהליך הבחירות: מועד פרסומו של ספר הבוחרים, פרק הזמן בו ניתן להגיש ערעורים בנושאים הקשורים לפרטי המצביעים כפי שפורסמו בספר הבוחרים, התקופה שנקבע שבה ניתן להגיש מועמדות וכמובן, המועד בו עתידות להתפרסם תוצאות הבחירות.

האזור האישי לרשותו של כל בוחר

האזור האישי במערכת נועד לאפשר לבוחרים לבצע פעולות שהם זכאים להן במסגרת הליך הבחירות, בהתאם לנוהלי הבחירות.

לכל אחד מהמצביעים מוצגת באזור זה באתר רשימה של הנושאים עליהם הוא זכאי להצביע - מה שמכונה "פרופיל בוחר". "פרופיל בוחר" הוא הפתרון המתאים לבחירות בהן יש נציגים שונים לכל מגזר (סקטור) של מצביעים וכל בוחר, המשתייך למגזר מסוים, זכאי להצביע רק לנציגים מהמגזר שלו.

באמצעות האזור האישי, יכולים בעלי זכות הבחירה לבדוק אם "מרשם הבוחר" שלהם מעודכן, כדי לוודא שיוכלו להצביע ביום הבחירות, ולהגיש ערעורים דיגיטליים במקרים של טעויות-לכאורה ב"פרופיל הבוחר" שלהם. ערעור זה, אשר מוגש דיגיטלית ישירות לוועדת הבחירות, יכול להיות מגובה במסמכים תומכים, אותם ניתן לצרף דרך האתר. חלק אחר באזור האישי מאפשר לכל הזכאים לכך, להגיש את מועמדותם לאותם תפקידים אשר איושם מתבצע באמצעות הבחירות.

הצג עוד הצג פחות

הגש מועמדות למשרה נבחרת

תהליך הגשת המועמדות לתפקידים שלצורך איושם מתקיים הליך בחירה, כמו גם אישור המועמדות על ידי הוועדה, מתבצע במערכת טרום-הבחירות של LogiVote, בשיטה דיגיטלית לחלוטין.

בהתאם לכללים שקבעה ועדת הבחירות, הבוחרים רשאים להגיש מועמדות לתפקידים השונים על-ידי מילוי פרטים מזהים בצורה דיגיטלית, העלאת תמונה שלהם, כתיבת קטע המתאר אותם ואת הנושאים בהם ירצו להתמקד, וכן הוספת קישורים לאתרים או לדפים שלהם ברשתות החברתיות.

באמצעות מערכת הניהול שלה, ועדת הבחירות בודקת את הבקשות שהוגשו ומאשרת את המועמדים שהוסכם שיוכלו לעמוד לבחירה. כל המועמדים שאושרו יופיעו מיד באתר, כדי שהבוחרים יוכלו להכירם עוד קודם לתחילת ההצבעה. הפרטים שהמועמד הוסיף על עצמו נותרים נגישים במערכת ההצבעה גם בהמשך, בזמן הבחירות, כדי שכל בוחר יוכל לעיין בהם ולבצע את הבחירה שלו בצורה מושכלת ומדויקת.

הצג עוד הצג פחות

הצגת המועמדים

מסך שבו תצוגה של כל מועמדים, מאפשר לכל הבוחרים להכיר את האנשים שהם הולכים להצביע להם. בדרך זו, המצביעים יכולים לשקול-מחדש את בחירתם ואולי לחדד את העדפותיהם, זמן רב לפני שהם מגיעים לתא הקלפי.

מתוך הדף בו מוצגות תמונות המועמדים לצד שמותיהם, יכולים המבקרים באתר למצוא הצהרות מפורטות שנמסרו על ידי כל אחד מהמועמדים לגבי האג'נדה שלהם ומטרותיהם האישיות לתקופת כהונתם, יחד עם תעודות המעידות על השכלתם וכישוריהם.

מערכת לגביית תשלומים

מערכת טרום הבחירות של LogiVote מאפשרת סליקת כרטיס אשראי בהם נעשה תשלום על שירותים שונים, כגון דמי רישום בעת התפקדות למפלגה או תשלום על הגשת מועמדות למשרות נבחרות, בכל עת בה נדרש תשלום כזה.

לאחר קבלת אישור על ביצוע העברת סכום הכסף הנדרש, המערכת מייצרת באופן אוטומטי קבלות ושולחת אותן באופן מיידי לאנשים שביצעו את התשלומים. קבלות אלה, ורישום של התשלומים שבוצעו בידי אותו אדם, יהיו זמינים מאוחר יותר באזור האישי שלו באתר.

כשמדובר במפלגה פוליטית, או בכל ארגון אחר, אשר עושה שימוש ב-LogiVote VRM כמערכת לניהול הקשר עם תומכיו או עם המצביעים, ניתן להגיע לפרטי כל תשלום שביצע אדם כלשהו במערכת טרום-הבחירות גם מתוך כרטיס הבוחר שלו ב-CRM. ממשק זה, בין המערכות, מאפשר בפועל ניהול מלא של כל המידע על המצביעים בבחירות הדיגיטליות באמצעות מערכת אחת.

הצג עוד הצג פחות

מערכת הניהול של ועדת הבחירות

מערכת טרום-הבחירות של LogiVote מספקת כלי שלם לניהול עבודת ועדת הבחירות. הכל נעשה תוך שמירה על שקיפות מלאה בכל שלב בניהול התקין שלה, יחד עם תיעוד מלא של כל הפעולות שננקטו על ידי הוועדה.

מערכת הניהול היא חלק בלתי נפרד מהאתר האינפורמטיבי, ומאפשרת מנגנון לבחינת ערעורים של בעלי זכות הבחירה, עדכון ספר הבוחרים, אישור מועמדויות לתפקידים שונים וביצוע שינויים בסוגיות משפטיות.

במהלך יום הבחירות

ביום הבחירות, האתר מציג נתונים הקשורים להתקדמות תהליך ההצבעה, כולל שיעור ההצבעה הכללי, שיעורי השתתפות הבוחרים באזורי הבחירה השונים והזמן שנותר עד לסגירת הקלפיות.

לאחר סיום תהליך ההצבעה ולאחר קבלת אישור לכך מוועדת הבחירות, התוצאות הסופיות מוצגות באתר בצורה גרפית. מתוך אותו מסך, ניתן גם לאתר כל מועמד ולראות את מספר הקולות בהם זכה או, בהתאם לסוג ההצבעה, לראות את רמת התמיכה לה זכה כל נושא שנדון. כך, כל נתוני ההצבעה מוצגים בצורה מפורטת ובו-זמנית, ברורה.

מביאים פתרון לאתגרי הדמוקרטיה של ימינו

קראו על כך

תוך הצגת מידע פשוט בנושא הבחירות הקרובות, מערכת טרום-הבחירות של LogiVote מציגה תרופה לבעיה הנפוצה של ימינו, של היעדר מידע אמיתי עבור בעלי זכות ההצבעה בנוגע לנושא שלגביו הם אמורים להצביע או למועמדים מהם הם אמורים לבחור. מחקרים מצביעים על כך שבמאה העשרים ואחת, אנשים נוטים שלא להתעמק במה שעשוי להיתפס כ"פרטים הקטנים" באג'נדה של המועמד או בתוכנית הפעולה של המפלגה, ולכן הם מושפעים ממידע שמספקים להם מקורות שאינם בהכרח אמינים, כמו עמיתים, בני משפחה או חברים, שאולי בעצמם קיבלו מידע זה ממקור מפוקפק לחלוטין.

מצב זה, בו מידע מהימן אינו זמין, מוביל לחוסר עניין בתהליך הבחירות ומשם, לשיעור הצבעה נמוך בקלפי, או לחלופין, באופן לא פחות הרסני, למה שמכונה "הצבעת עדר". בנקודה זאת, כאשר המערכת מחזקת את הידע של אנשים ואת הבנתם את ההליך הדמוקרטי, לא רק שהמערכת של LogiVote מביאה לשיפור האמון במערכת הדמוקרטית ולשינוי חיובי בתהליך הבחירות, אלא שאלו מובילים, בסופו של דבר, לשיעורי הצבעה גבוהים יותר.

עבור מי המערכת עשויה להיות מועילה ביותר?

גלו את התשובה

מערכת טרום-הבחירות של LogiVote יכולה להיות שימושית לכל ארגון, מפלגה או אפילו מדינה שרוצה לקיים בחירות דיגיטליות ולאפשר לבוחרים תהליך אמין ושקוף. מאפייני המערכת הזאת יכולים לתרום לשיפור תהליך הבחירות הדמוקרטי גם כאשר הבחירות נערכות בשיטה המסורתית, תוך שימוש בפתקי נייר.

מפלגות, וגם עמותות שאינן בעלות זיקה פוליטית, משתמשות במערכת לצורך קיום מיפקד חברים ולרישום מצטרפים חדשים. מפלגה המשתמשת ב-LogiVote VRM לניהול נתוניה, יחד עם אתר טרום הבחירות, המספק מידע מקדים עבור המצביעים, תרוויח שימוש יעיל יותר והרחבה של היכולות לניהול המצביעים דרך המערכת - ממענה לבקשות שהופנו דרך האתר ועד לייעול הקשר הרציף עם התומכים. אותה מפלגה תשיג למעשה כלי להפצה מהירה יותר של תגובות לפניותיהם המגוונות של מצביעיה.